Team building

Zaposleni so danes velikokrat tako obremenjeni, da lahko to privede do ne-timskega dela ali celo določenih sporov. Pomembno za vsako podjetje je, da se zaposleni dobro razumejo oziroma lahko odlično sodelujejo. V primeru, da takšnega sodelovanja ni, potem to gotovo ni dobro za delodajalca. Zaradi stresnih situacij smo velikokrat zasičeni z raznimi težavami, ki lahko hitro privedejo do nesproščene klime v delovnem okolju. Vsi pa se dobro zavedamo, da v takšnem okolju ne delamo dobro.

Team building je proces, ki v slovenskem prevodu pomeni ‘grajenje ekipe’. Že to pove dovolj, saj nas teambuilding vzpodbuja, da delamo dobro in kreativno. Obstaja več različnih načinov teambuildinga, vendar je gotov vsem skupno to, da se gradi na osebnih odnosih. Tako lahko posamezniki tudi na delovnem mestu dobro funkcionirajo in delajo. Najbolj optimalno je, da teambuilding traja neprekinjeno dva ali več dni. V tem času se lahko zaposleni bolje spoznajo, opravljajo naloge, kjer si morajo zaupati in spletejo prijateljske vezi. Tako lahko kasneje v delovnem okolju lažje sodelujejo in prenašajo vsakodnevni stres.

AERENIA TEAM je majhen in relativno mlad team kineziologov, fizioterapevtov, športnih pedagogov ter psihologov. Delamo z dušo in srcem. Naš slogan je« Če ne znate vas naučimo, če ne zmorete vam pomagamo«. Mislim, da to o nas pove vse.