VADBA PO POŠKODBAH MIŠIC IN SKELETA, BOLEČINE V HRBTENICI

Športne poškodbe so poškodbe, ki najpogosteje nastanejo med
izvajanjem športne aktivnosti oziroma telesne vadbe pri aktivnem športu
in športni rekreaciji. Čeprav si med vadbo lahko poškodujemo katerikoli
predel telesa, se ta izraz nanaša predvsem na poškodbe gibal. Ta
sestavljajo kosti, sklepi in mišice. Športna poškodba je nenadno nastalo
bolezensko stanje na gibalih. Športna okvara ali preobremenitev je
bolezensko stanje, ki nastaja postopno in je posledica pogostih,
ponavljajočih se intenzivnih obremenitev na nekem delu gibal. Vzroki
poškodb so številni: nesreče, telesnim zmožnostim neprilagojena vadba,
neustrezna športna oprema, začetek vadbe brez predhodnega ogrevanja
in drugi.