FUNKCIONALNA VADBA

Funkcionalna vadba je vadba, ki je sestavljena iz različnih gibanj, ki
izhajajo iz vsakodnevnega življenja, kot so počepi z bremenom, različne
rotacije, ravnotežni izzivi in podobno. Takšna vadba vpliva na skladen
razvoj telesa in motoričnih sposobnosti. Izboljšajo se telesna drža, hitrost,
gibljivost in moč. Trening vključuje vaje z lastno težo in različnimi
pripomočki. Poteka na različne načine, po postajah ali intervalnih serijah,
z različnimi poligoni. Uporabljajo se atletske vaje, vaje za stabilizacijo,
eksplozivnost, koordinacijo, ravnotežje in gibljivost.